YHC Hồi kí – Chương 1 : Nơi đây chốn địa linh nhân kiệt

Thực ra câu chuyện này đã xảy ra được hơn nửa thập kỉ rồi, nên người viết cũng chẳng còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa, vậy nên đáng lẽ ra hết câu đầu tiên là kết thúc hồi kí rồi vì chẳng có gì để viết. Nhưng mà tự dưng viết đến câu […]