Bác nông dân và con lừa

Một bữa nọ, chú lừa của bác nông dân đang chạy nhưng do không quan sát nên nó đã bị ngã xuống giếng. Nó kêu la thảm thiết hàng giờ liền, trong khi bác nông dân đang tìm mọi cách để cứu nó. Cuối cùng, bác nông dân chợt nghĩ ra là dù … Continue reading

Truyền thuyết Bubba

Chương 1 Bubba là người Bubbabian ở nước Bubbabic, người Bubba nói tiếng Bubba, tiếng Bubba nói ra không ai hiểu, người Bubba nói chuyện với nhau cũng không hiểu, thế là sinh ra mâu thuẫn chiến tranh, toàn bộ dân tộc Bubba bị hủy diệt, … Continue reading