Love will grow

Life is the flowers of which love is the honey, and love decreases when is ceases to increase. Bài hát này mình được nghe lần đầu trong một VCD của FFFC tổng hợp các bài hát trong dòng game game Final Fantasy. Một chiếc đĩa sao lại giá 7k nhưng thực sự lúc đó đối […]